Синдикат ЈП ЕТВ

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11

Проблеми у функционисању нашег предузећа

После трагичне смрти В.д. директора ЈП „Емисиона техника и везе“ 10.04.2022. год. наше предузеће остало је без лица које има овлашћење да доноси пословне одлуке и потписује пословну документацију неопходну за нормално функционисање предузећа. Све ово резултирало је блокадом предузећа у делу који се односи на финансирање редовних активности предузећа као и исплате зарада и других примања запосленима у предузећу.

Обзиром да запослени у нашем предузећу већ месец дана немају никаква новчана примања (зарада, дневница за службено путовање, хранарина, превоз, солидарна давања...) озбиљно је угрожена њихова егзистенција, уз напомену да Влада Републике Србије још увек није именовала новог законског заступника за ЈП ЕТВ, наш синдикат је у сарадњи са централом нашег синдиката, Конфедерацијом слободних синдиката, 10.05.2022. год. упутио допис Влади Републике Србије са захтевом за хитно поступање и именовање овлашћеног лица за ЈП „Емисиона техника и везе“.

Допис Влади Републике Србије погледајте погледајте овде.

НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“

 • Докле се стигло са колективним преговарањем;
 • Који су најважнији предлози нашег синдиката;
 • Где су слагања а где неслагања;
 • Постоји ли могућност да запослени у нашем предузећу остану без Колективног уговора и какве су последице тога...?

О свим горе наведеним темама прочитајте овде.

Наставак иницијативе за покретање поступка усаглашавања текста предлога новог колективног уговора за ЈП „Емисиона техника и везе“

Наш синдикат наставио деловања поводом покретања поступка усаглашавања текста предлога новог колективног уговора за наше предузеће.

Схватајући да је добар колективни уговор предуслов за боље зараде и услове рада свих запослених у ЈП „Емисиона техника и везе“ наш синдикат се:

-поново обратио В.д. директору ЈП ЕТВ, допис погледајте овде

-обратио руководству Самосталног синдиката ЕТВ, допис погледајте овде

В.д. директору ЈП ЕТВ се не жури

Синдикат ЈП ЕТВ покренуо иницијативу за почетак усаглашавања Предлога новог колективног уговора између Пословодства и репрезентативних синдиката у ЈП ЕТВ

Дописом бр.4921/21 од 09.09.2021. год. наш синдикат је покренуо иницијативу за почетак усаглашавања Предлога новог колективног уговора између Пословодства и репрезентативних синдиката у ЈП ЕТВ. Узимајући у обзир да Колективни уговор за ЈП „Емисиона техника и везе“ истиче средином наредне године идеја нам је била да благовремено кренемо са дуготрајним поступком колективног преговарања који би, надамо се резултирао новим, знатно бољим колективним уговором. Подсећамо вас да смо преговоре за важећи колективни уговор почели крајем септембра 2018. год. (такође на нашу иницијативу). Преговори су били знатно бржи обзиром да је на снази био Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Упркос томе имали смо период без важећег колективног уговора ( 05.07.2019. - 20.07.2019. год.). Обзиром да је у међувремену поменути закон стављен ван снаге јасно је да нас чека знатно тежи и дужи пут до новог колективног уговора.

У одговору на нашу иницијативу (допис бр.4921/21-1 од 14.09.2021. год.) В.д.директора ЈП ЕТВ је невео: „Предузеће ће благовремено предузети активности у вези почетка колективног преговарања у складу са законом и општим актима“.

Напомињемо:

 • Колективни уговор је споразумни акт три равноправне стране/потписника (Оснивач, Послодавац и репрезентативни синдикати). Сходно томе није „предузеће“ (вероватно треба да стоји послодавац јер предузеће не може да предузима правне радње) надлежно да одлучи када ће кренути поступак колективног преговарања;
 • закон не дефинише рокове за почетак и усаглашавње текста Предлога колективног уговора између пословодства и репрезентативних синдиката. Наша пракса је до сада била да на званичне преговоре са представницима Оснивача излазимо са Предлогом колективног уговора који је у великој мери већ усаглашен између пословодства и репрезентативних синдиката. На тај начин знатно се убрзава поступак званичних преговора;
 • „Општи акти“ не постоје. Постоји само један општи акт и то је Колективни уговор. Колективни уговор је кровни акт и на основу њега се уређују сви повезани акти Послодавца. Мање су битна образложења које пишу правни стручњаци ЕТВ-а, (врхунски правни стручњаци који одмах по запошљавњу у ЕТВ, са дипломама приватних факултета на којима се још ни мастило није осушило постају руководиоци стручних служби).

Више је битно то што се оваквим ставовима додатно продубљује јаз између Пословодства и највећег репрезентативног синдиката у ЈП ЕТВ.

И најбитније је то што је В.д. директор, одбијајући нашу иницијативу директно преузео одговорност за рок закључења новог колективног уговара за ЈП „Емисиона техника и везе“.

Допис бр.4921/21-1 од 14.09.2021. год. можете погледати овде.

Представник Синдиката ЈП ЕТВ у Комисији за избор представника запослених у Надзорном одбору ЈП ЕТВ није подржао предлог да нови члан Надзорног одбора из реда запослених буде Руководиоц сектора технике

Дописом бр.2356/21-4 од 13.05.2021. год. наш синдикат је изнео свој став о предлогу да нови члан Надзорног одбора из реда запослених буде поново Руководиоц сектора технике.

Допис бр.2356/21-4 погледајте овде и овде.

Страна 1 од 16

Приступница Синдикат ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Приступница - каса узајамне помоћи Синдиката ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Посећени смо

285918
ДанасДанас15
ЈучеЈуче22
Ове недељеОве недеље253
Овог месецаОвог месеца1876
УкупноУкупно285918
Налазите се на: Насловна